Παρασκευή 27-02 με Δούκα

Φωτογραφίες με Φοίβο.

Φωτογραφίες από τη Δράμα

Όταν σταματά η λογική !

Σάββατο με Δράμα

Ο αγώνας που ήδη ξε-χάσαμε.