Το Σάββατο με Δικαία

Προς τι η έκπληξη ;

37 ετών και λοιπόν ;

Ήττα στο φινάλε