Η Πόλις Εάλω

“Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’ άγια,παπάδες πάρτε τα ιερά και ‘ σείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψη

Μον’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ‘ρθουνε τρία καράβια, το ‘να να πάρει το σταυρό και τ’ άλλο το βαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας, μην μας την πάρουν τα σκυλιά, μην μας την μαγαρίσουν.

Η Δέσποινα ταράχθηκε κι΄εδάκρυσαν οι εικόνες, Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι”.